Grek Zorba 18.06.1998

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki