Grek Zorba 18.09.1994

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa