Grek Zorba 20.02.1993

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki