Grek Zorba 20.02.2005

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki