Grek Zorba 20.06.1997

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki