Grek Zorba 21.06.1998

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki