Grek Zorba 22.06.1997

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki