Grek Zorba 25.02.2001

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki