Grek Zorba 26.11.2004

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki