Grek Zorba 27.05.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie