Grek Zorba 28.01.2006

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa