Grek Zorba 29.05.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie