Grek Zorba 30.10.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki