Grek Zorba 30.11.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki