Grek Zorba 31.01.2001

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki