Grek Zorba 31.03.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie