Grek Zorba 31.10.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki