Halka 04.06.1947

Inscenizacja

Filharmonia Warszawska, Scena Muzyczno-Operowa, Scena przy Marszałkowskiej