Halka 07.04.1954

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej