Halka 08.11.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki