Halka 12.04.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki