Halka 18.10.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej