Halka 20.05.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej

Obsada