In light and shadow 13.10.2013

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki