In light and shadow 27.06.2010

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki