Jadwiga Pietraszkiewicz

Jadwiga
Pietraszkiewicz
Pietraszkiewiczutie, Petraškevičiūtė
1919
Naliboki
23.05.2013
Łódź
  • „Salome” Richard Strauss 02-07-1961

  • "Hrabina" Stanisław Moniuszko 28-05-1960

Nota biograficzna

JADWIGA  PIETRASZKIEWICZ  (1919  Naliboki na Litwie -  23 V 2013 Łódź), śpiewaczka – sopran. Była córką organisty Waleriana ( pochodził w prostej linii od filomaty i przyjaciela Mickiewicza, Onufrego Pietraszkiewicza) w Nalibokach, potem w Chożowi pod Mołodecznem. Od września 1938 uczyła się śpiewu w placówce im. Karłowicza w Mołodecznie, a od 1939 w polskim Konserwatorium w Wilnie. Występowała na szkolnych popisach, wykonując pieśni i arie, rokowała wielkie nadzieje. Była w klasie  Wandy Hendrichówny i Adama Ludwiga, a opiekowała się nią rodzina pianisty Stanisława Szpinalskiego (rektora Konserwatorium) i kompozytora Tadeusza Szeligowskiego. Po zajęciu Wilna przez Niemców (1941) nastąpiły trudne trzy lata: uczyła w białoruskiej szkole, przed frontem ukrywała się na bagnach.  Wznowiła studia w Litewskim już Konserwatorium Muzycznym u Agłaji Klau, uzyskując dyplom w 1947 roku. Pod imieniem Jadvyga Pietraškevičiüté była solistką Filharmonii Wileńskiej (1946-1947) i Republikańskiego Komitetu Radiowego (1947-1952). Kiedy Operę Kowieńską przeniesiono do Wilna, otrzymała szansę debiutu, i we wrześniu 1948 zaśpiewała (po litewsku) partię Tatiany w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego. Solistką  Państwowego Teatru Opery i Baletu Litewskiej SRR była przez jedenaście lat, występując w repertuarze rosyjskim (Liza w Damie pikowej Czajkowskiego, Jarosławna w Kniaziu Igorze Borodina), i włoskim. Ze szczególnym napięciem wkraczała na scenę jako Polka Maryna Mniszchówna w Borysie Godunowie Musorgskiego. Miała też wówczas występy gościnne w Teatrze Bolszoj w Moskwie, i w Teatrze im. Kirowa (Maryjskim) w Leningradzie (St. Petersburgu).

            W 1959 roku przyjechała do Polski. Przyjęta do zespołu Opery w Łodzi, podjęła też współpracę z Operą Warszawską, która trwała dwa lata. Od czerwca 1960 występowała tu w kilkanaście razy w tytułowej roli Hrabiny Moniuszki, odtwarzała też Toskę (tytułowa w operze Pucciniego) i Salome w operze Straussa. Miała mocny, piękny głos, dyspozycje dramatyczne i sceniczny temperament. W latach 1960. podjęła pracę pedagogiczną w Akademii Muzycznej w Łodzi. Tęskniła za Wilnem i jeździła na występy do tamtejszej opery, a później na koncerty ze swymi wychowankami. Należą do nich tak wybitni polscy śpiewacy, jak Urszula Kryger, Joanna Woś, Piotr Nowacki, Agnieszka Makówka. 

 

 

 

Multimedia

Zdjęcia

  • „Salome” Richard Strauss 02-07-1961

  • "Hrabina" Stanisław Moniuszko 28-05-1960

Druki teatralne

  • Afisz premierowy„Salome” Richard Strauss 02-07-1961

  • Wkładka obsadowa. „Salome” - Richard Strauss