Jerzy Kłodziński

Jerzy
Kłodziński

Druki teatralne

  • Afisz premierowy -„Andre Chenier” Umberto Giordano 14-04-1961

  • Afisz Repertuarowy 11-07-1960 – 17-07-1960

  • Afisz premierowy. „Borys Godunow” Modest Musorgski 31-01-1960