Józef Kolesiński

Józef
Kolesiński

Druki teatralne

  • Afisz „Carmen” Georges Bizet 15-11-1973. Gościnny występ w partii Escamilla Dana Iordachescu, w partii – Don José – Józef Kolesiński