Kolonia karna 11.06.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Młynarskiego