Kolonia karna 24.09.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Młynarskiego