Józef Korolkiewicz

Józef
Korolkiewicz
 • „Faust” Charles Gounod, 12-06-1946

  Roman Burzyński

 • „Halka” Stanisław Moniuszko 25-01-1947

  Roman Burzyński

 • "Verbum Nobile" Stanisław Moniuszko 04-12-1945

  Roman Burzyński

 • „Faust” Charles Gounod, 12-06-1946

  Roman Burzyński

 • "Verbum Nobile" Stanisław Moniuszko 04-12-1945

  Roman Burzyński

 • „Faust” Charles Gounod, 12-06-1946

  Roman Burzyński

Multimedia

Zdjęcia

 • „Faust” Charles Gounod, 12-06-1946

  Roman Burzyński

 • „Halka” Stanisław Moniuszko 25-01-1947

  Roman Burzyński

 • "Verbum Nobile" Stanisław Moniuszko 04-12-1945

  Roman Burzyński

 • „Faust” Charles Gounod, 12-06-1946

  Roman Burzyński

 • "Verbum Nobile" Stanisław Moniuszko 04-12-1945

  Roman Burzyński

 • „Faust” Charles Gounod, 12-06-1946

  Roman Burzyński

Druki teatralne

 • Afisz „Verbum Nobile” Stanisław Moniuszko 04-12-1945 „Pajace” Ruggiero Leoncavallo 04-12-1945

 • Program „Cyrulik Sewilski” Giaocchino Rossini 23-01-1946

 • Wkładka Obsadowa „Straszny dwór” Stanisław Moniuszko