Mieczysław Korybut

Mieczysław
Korybut

Druki teatralne

  • Wkładka obsadowa „Pan Twardowski” Ludomir Różycki 23-10-1951