Anna Księżopolska

Anna
Księżopolska

Druki teatralne

  • Wkładka obsadowa. „Bal Maskowy” Giuseppe Verdi 25-04-1998

  • Wkładka obsadowa „Madame Butterfly” Giacomo Puccini 29-05-1999

  • Wkładka obsadowa „Madame Butterfly” Giacomo Puccini 30-05-1999

  • Wkładka obsadowa Przedstawienie połączone z wręczeniem Izabelli Kłosińskiej nagordy im. Andrzej Hiolskiego za rolę Co-Cio-San. „Madame Butterfly” Giacomo Puccini 15-12-2000

  • Wkładka obsadowa. „Bal Maskowy” Giuseppe Verdi 26-04-1998

  • Wkładka obsadowa. „Bal Maskowy” Giuseppe Verdi 24-05-1998

  • Wkładka obsadowa. „Bal Maskowy” Giuseppe Verdi 10-06-1998. 25-lecie pracy artystycznej Marii Olkisz