Kwartet smyczkowy 29.06.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego