La verita in cimento 02.05.1982

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego