La verita in cimento 06.03.1981

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego