La verita in cimento 09.05.1981

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego