La verita in cimento 17.04.1982

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego