La verita in cimento 21.11.1981

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego