La verita in cimento 22.03.1981

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego