La verita in cimento 24.02.1981

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego