La verita in cimento 26.04.1981

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego