La verita in cimento 28.03.1982

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego