Lalki 05.06.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada