Ludus Danielis 02.07.1987

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada