Ludus Danielis 02.12.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada