Ludus Danielis 04.04.1990

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada