Ludus Danielis 05.04.1987

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada