Ludus Danielis 05.06.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada