Ludus Danielis 06.10.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada